Telewizor – bez znajomości praw fizyki nie udałoby się go skonstruować

Urządzenia, z których korzystamy na co dzień, to przykłady wykorzystania fizyki w praktyce. Fizyka to nauka, której obecności w naszym życiu często nie dostrzegamy, ale obejść się bez niej nie możemy. Właściwie wszystkie urządzenia, z których korzystamy na co dzień, powstały tylko dlatego, że ktoś potrafił użyć w praktyce zasad fizyki.

Przykładem może być chociażby telewizor. Aby go zbudować, trzeba było: znać zasady optyki, właściwości półprzewodników krystalicznych, teorię opisującą dźwięk i opracować metodę przekształcania dźwięku w sygnał elektryczny, odkryć fale radiowe i stworzyć teorię je opisującą, dzięki czemu można było przesłać sygnał telewizyjny na bardzo duże odległości, stworzyć technikę wytwarzania próżni, która jest niezbędna do działania lampy obrazowej w telewizorze, poznać właściwości substancji luminescencyjnych – tzw. luminoforów, dzięki którym możliwe jest oglądanie obrazów na ekranie telewizora.

Jak widać, telewizor to dość skomplikowane urządzenie, ale droga do jego zbudowania wiedzie przez poznanie i umiejętność wykorzystania w praktyce wielu praw niezauważanej przez laików fizyki.

https://skupksiazek.pl/