Loading...

Rodzaje podatków

Podatki to obowiązkowe opłaty narzucane na każdego obywatela, nie ma możliwości ich uniknięcia.

Jakie są rodzaju podatków: podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, składki ubezpieczeniowe, podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od spadków i darowizn, od towarów i usług, akcyza, cło, od posiadania psa, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, od gier.

Każdy z wyżej wymienionych podatków dotyczy czegoś innego, wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie płaci podatki, w jakiej są one wysokości.

Wiele z nich ulega modyfikacjom jedne są podwyższane inne zaś obiecują nam, że będą obniżane wszystkie jednakże trafiają do budżetu państwa.

To, jakie płacimy podatki i dlaczego powinno być widzą, którą posiada każdy obywatel, bo jest to jego prawo w rzeczywistości ludzie nie wiedzą, w jaki sposób są one rozliczane, dlatego właśnie panuje powszechne przekonanie, że są one pobierane niemalże bezprawne bez jakichkolwiek aktów prawnych, co podważa prawidłowość działania organów państwowych szczególnie tych odpowiedzialnych za informację.

www.klubdutkiewicza.pl www.cdefgahc.com.pl