Podatek

Podatek to obowiązkowa wpłata przekazywana na rzecz skarbu państwa jest przymusowa, powszechna oraz bezzwrotna.

Podatki można podzielić na dwie grupy bezpośrednie, czyli są pobierane w związku z uzyskiwaniem dochodów i pośrednie, czyli nakładane na przedmioty lub usługi w postaci na przykład podatku VAT.

Podatki nakładane są na każdą osobę bez względu na to, jaki zawód wykonuje czy jakiej jest płci traktują one wszystkich jednakowo.

Dzięki tym opłatom państwo może przeznaczać fundusze na rozwój wojska czy infrastrukturę.

W Polsce wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników uważa się za pokrzywdzonych, ponieważ koszty utrzymania pracownika są bardzo wysokie niemniej jednak w wielu państwach podatki są znacznie wyższe niż w Polsce a mimo to, pracownicy nie są zatrudniani na umowach, które w dłuższej perspektywie nic im nie dają.

Zmiany w obowiązującym prawie podatkowym może wprowadzić rząd, za każdym razem, kiedy zbliżają się wybory politycy obiecują, że koszty będą na tyle niskie by korzyść odnieśli zarówno pracodawcy jak i pracownicy.

http://www.bisnode.pl/blog/ doradca zawodowy warszawa