Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych dotyczy zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych, jeśli masa samochodu przekracza trzy i pół tony dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep oraz autobusów.

Dlaczego pobierane są tego typu opłaty? Przede wszystkim po to by pieniądze odprowadzane z podatków przekazywane były do budżetu państwa, co za tym idzie, środki te były przekazywane na rozwój infrastruktury, edukację i inne.

Wiadomym jest, że im cięższy pojazd tym bardziej szkodliwy dla dróg, chociaż dla tych najcięższych najczęściej wyznaczone są alternatywne trasy możemy zauważyć gdzie uczęszczają najczęściej.

I w tym przypadku stosowane są ustawowe zwolnienia od opłat w przypadkach, gdy: środki transportu należą do placówek dyplomatycznych, stanowią zapasy mobilizacyjne, używane są do celów specjalnych, są pojazdami zabytkowymi lub są pojazdami przeznaczonymi do transportu, ale maksymalna odległość w dowozie to 150 km we wszystkich innych przypadkach nie ma możliwości zwolnienia z uiszczania podatku.

Biuro rachunkowe Suchy Las Firma axpol trading zajmuje się artykułami reklamowymi www.synoradzki.com.pl