Podatek

Podatek to obowiązkowa wpłata przekazywana na rzecz skarbu państwa jest przymusowa, powszechna oraz bezzwrotna. Podatki można podzielić na dwie grupy bezpośrednie, czyli są (więcej…)